ÄNDAMÅL

Att främja sådan välfärd, särskilt utbildning, åt arbetstagare vid Västmanlands Städ- och Flytt-Tjänst AB som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.Vid utbildning kan stiftelsen bidra till kostnader för resor, uppehälle, kurser, material m.m samt för uteblivna intäkter hos Västmanlands Städ- och Flytt-Tjänst AB på grund av bortovaro.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Västmanlands Städ & Flyttjänst AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:878001-0420
Adress:
  • Vagnbodsvägen 3
  • 724 80 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-4708700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS