ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan enskilt vinstsyfte uteslutande för anställda och pensionärer vid Västerbottens-Kurirens Aktiebolag, här nedan kallat bolaget,dels främja personalvård i allmänhet,dels anskaffa semesterhem och bereda semestervistelse.Som allmän förutsättning för av stiftelsen bekostade anordningar och åtgärder av olika slag gällerdels att dessa skola främja personalens trivsel i arbetet och av arbetet betingade behov av vila och kroppslig eller andlig rekreation samt att de skola vara ägnade att knyta personalen fastare till företagetdels ock att företaget vid direkt omkostnad för dylikt ändamål varit i skattehänseende berättigat till avdrag härför.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Västerbottens-Kurirens AB Fria personalstiftelse J M Bäckströms minne
Organisationsnummer:894000-2887
Adress:
  • Västerbottens-Kuriren AB
  • 901 70 UMEÅ
Telefonnummer:090-176000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 742 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS