ÄNDAMÅL

Avkastningen till en del, vars storlek bestäms i ett till detta testamente bifogat donationsbrev, skall gå till inköp av böcker till Härnösands stadsbibliotek. Av fondens årliga avkastning får – efter avdrag av förvaltningskostnader – högst hälften användas till bokinköp. Den andra hälften läggs varje år till fonden, så att denna ej alltför snabbt skall förlora sitt värde till följd av den fortskridande inflationen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vallmarkska Stiftelsen
Organisationsnummer:802402-1696
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:245 518 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS