ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att i första hand främja sådan välfärd åt arbetstagare och pensionärer som är eller varit anställda och/eller sådana arbetstagares och pensionärers make/maka och omyndiga barn vid Sundsvallsbryggerier AB:s arbetsställe i Sundsvall – i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskilda arbetstagare, dels ock att i andra hand främja semesterhemsverksamhet genom att av avkastningen bidraga till dylik verksamhet till förmån för destinatärskretsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Valentinska Understöds- och Semesterhemsstiftelsen
Organisationsnummer:889200-4782
Adress:
  • Nordea Stiftelseadministration
  • G 273
  • 105 71 Stockholm
Telefonnummer:08-579 428 21
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 119 740 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS