ÄNDAMÅL

Stiftelsen är en gemensam stiftelse. Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser av ålders- och efterlevandepension, som givits av respektive kommun i Uppsala län som beviljats anslutning till stiftelsen – i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – åt dess arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande.För vardera ingående arbetsgivare redovisas i särskild förteckning vilket pensionsåtagande som stiftelsen ska trygga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Uppsala läns pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802477-8972
Adress:
  • Uppsala kommun
  • Kommunledningskontoret
  • 753 75 Uppsala
Telefonnummer:018-727 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS