ÄNDAMÅL

Verka för att främja långvarig och hållbar social utveckling i lokala samhällen i världen. Detta skall ske genom att ge bidrag till ideella, lokala organisationer som genom sin verksamhet bidrar till att bygga lokala samhällen där individer får tillgång till de förutsättningar som krävs för att nå sin fulla potential – förutsättningar så som- tillgång till mat, rent vatten och ren luft, utbildning;- möjlighet till hållbar försörjning;- lika rättigheter oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, m.m.De lokala, ideella organisationerna ska ha god kännedom om de lokala utmaningarna och problemen samt kreativa, etablerade eller nya metoder för att möta dessa.De ideella organisationernas verksamheter skall vara knutna till den lokala orten eller regionen där organisationerna är verksamma. Demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och/eller hållbarhetsfrågor ur ett miljömässigt och/eller socialt perspektiv skall vara en del av grunden i den verksamhet som bedrivs av organisationerna.Organisationernas verksamheter skall bedrivas så att av stiftelsen donerade pengar i största möjliga mån går till att stödja stiftelsens huvudsakliga ändamål, dvs. verka för att främja långvarig och hållbar social utveckling i lokala samhällen i världen.Stiftelsen äger rätt att stödja också andra typer av aktörer, än nu nämnda, för att förverkliga sitt ändamål. Styrelsen, eller den eller de personer som företräder styrelsen, måste inhämta nödvändig information om mottagaren så att behovet kan verifieras.Stiftelsen är partipolitiskt- och religiöst obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Unify for Good Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802478-2644
Adress:
  • Stena Center 1C
  • 412 92 Göteborg
Telefonnummer:0736-532775
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS