ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, utdelas bland behövande inom Undersåkers församling. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition avsamfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Undersåkers samstiftelse för behövande
Organisationsnummer:893203-2942
Adress:
  • Åre kommun
  • Box 201
  • 837 22  Järpen
Telefonnummer:0647-16100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:45 697 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS