ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att dels ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning inom området för hantverksmässig hantering av trä samt formgivning och hantverksmässig framställning av möbler och andra träföremål, med särskild inriktning på forskning i anslutning till kulturvårdande insatser för bevarande av föremål i trä dels främja barns och ungdoms utbildning inom samma område genom att utdela stipendier och lämna ekonomiskt stöd åt verkstadsskolor, verkstäder och andra institutioner för undervisning och utbildning. Stiftelsen skall även i övrigt, bl a genom anordnande av nationella och internationella kollokvier, seminarier, kurser och liknande arrangemang, verka för vidgad och fördjupad kunskap om träets egenskaper ochändamålsenliga användning för framställning av möbler och andra föremål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ulf K Nordensons Stiftelse för Hantverk i Trä
Organisationsnummer:834001-9374
Adress:
  • Nordenson Advokatbyrå AB
  • Grev Turegatan 13 A
  • 114 46 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-611 58 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS