ÄNDAMÅL

Att uteslutande för personer, som är anställda hos Tyréns Förvaltnings AB, Tyréns AB och Prefabutveckling i Norden AB, dels bidraga till kostnader av personalvårdande och tiveselfrämjande karaktär, dels anskaffa och förvalta fast egendom samt upplåta nyttjanderätten för uppfyllande av angivna ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tyréns Förvaltnings AB:s, Tyréns AB:s och Prefabutveckling i Norden AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:802005-1507
Adress:
  • Peter Myndes Backe 16
  • 118 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4290000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS