ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med gemenskap mellan anslutna bolag/ arbetsgivare trygga pensionutfästelserr, som anslutna bolag/ arbetsgivare,lämnat gentemot:a) anställda befattningshavare i anslutet bolags/ arbetsgivares ledning eller till efterlevande efter sådana anställdab) anställda som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i anslutet bolags/ arbetgivares styrelse eller till efterlevande eftet sådana anställdac) anställda makar/sambor, även som anställda tidigare makar/sambor, till sådana anställda som innefattas i b) ovan eller till eftertlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt c)d) anställda som är barn och fosterbarn till sådana anställda som avses i b) eller c) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt d)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tupac Beta gemensamma särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802425-3919
Adress:
  • Tomas Roos
  • Attungsgatan 5
  • 602 08 Norrköping
Telefonnummer:011-282642
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 066 758 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS