ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja välfärd åt anställda vid Saab Aktiebolag och dess svenska dotterbolag genom bidrag till deras utbildning – företrädesvis utomlands – i ämnen inom bolagets verksamhetsomrdåden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tryggve Holms 70-årspersonalstiftelse
Organisationsnummer:822001-1418
Adress:
  • SAAB AB
  • Koncernstab Personal
  • 581 88 Linköping
Telefonnummer:013-18 00 00
E-post:arne.swahn@saabgroup.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 289 263 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS