ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt anställda, anställda som gått i pension ävensom deras anhöriga hos Tryckeri AB Knappen (organisations nr 556140-2651) som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare. För fullgörande av ovan angivet ändamål får stiftelsens medel tagas i anspråk för att exempelvis: – förbättra de i Tryckeri AB Knappen anställdas bostadsförhållanden genom bidrag eller lån till de anställda för uppförande eller förvärv av bostadshus eller genom stiftelsens eget förvärv av bostadshus eller genom hyresbidrag. – lämna bidrag till de anställda eller deras organisationer för främjande av studier och studiecirkelverksamhet, för inrättande av bibliotek, för främjande av idrott, friluftsliv och annan fritidssysselsättning, för ordnande av hälsovård för anställda samt för lämnande av vård och understöd åt sjuka, gamla och hjälpbehövande anställda eller pensionärer eller deras anhöriga ävensom i övrigt medverka till förbättring av de anställdas andliga och materiella levandsförhållanden. – anskaffande av semesterhem eller beredande av semestervistelse.- lämna lån och understöd åt anställda vid permittering och andra nödlägen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tryckeri Knappens Fria Personalstiftelse
Organisationsnummer:874001-2458
Adress:
  • Bromsgatan 4 A
  • 653 41 KARLSTAD
Telefonnummer:054-85 55 03
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 613 192 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS