ÄNDAMÅL

Att trygga pensionsutfästelser, som Trolltyg AB 556326-2400 lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagstämman valda medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31 § kommunalskattelagen angvina villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Trolltyg ABs särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:817605-8199
Adress:
  • Anders Enbrand
  • Södra Ekhamn Mälartorp 414
  • 74191 Knivsta
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS