ÄNDAMÅL

Att trygga pensionsutfästelser, som Holmström Management i Täby AB, (org nr 556382-9406) lämnat gentemot anställda, som är eller har varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse, eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31 § Kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tred Sport Särskilda Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802013-0517
Adress:
  • Parkvägen 24
  • 183 52 TÄBY
Telefonnummer:08-6300132
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS