ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som TPr Byggkonsult AB lämnat gentemota) anställda som är eller varit av bolagsstämman valda ledamäter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda,b) anställda makar/ sambor, även som anställda tidigare makar/sambor, till sådana anställda som innefattas i a) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt b),c) anställda som är barn och fosterbarn till sådana anställda som avses i a) eller b) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt c),Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyllde de i 58 kap inkomstskattelagen (1999:1229) angivan villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:TPr Byggkonsult särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802426-1037
Adress:
  • Inveko
  • Box 6282
  • 102 34 Stockholm
Telefonnummer:070-5658211
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:636 092 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS