ÄNDAMÅL

Att trygga utfästelser om pension, som givits av Tom Flobecker AB åt dess arbetstagare som har bestämmande inflytande över bolaget och tillika är aktieägare samt deras närstående, varvid närstående avses sådana personer som uppräknas i 32 § punkt 14trettonde stycket Kommunalskattelagen i dess lydelse i Lag 1990:650.Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga sådana utfästelser som ingår i allmän pensionsplan för ovannämnda personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tom Flobecker AB Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802009-6387
Adress:
  • Flobecker
  • Blackebergsbacken 3
  • 168 50 BROMMA
Telefonnummer:0708-425560
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS