ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt samtliga anställda eller anställdas efterlevande hos SSAB HardTech AB, i fortsättningen benämnt arbetsgivaren, som inte avser pension, avlöning eller andra förmåner som arbetsgivaren är skyldig att ge till de anställda, såsom t ex välfärd i form av enklare slag av motion och friskvård, rekreation samt främjande av ett brett spektrum av kulturella aktiviteter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Thord Jonssons Personalstiftelse
Organisationsnummer:802424-8380
Adress:
  • Gestamp HardTech AB
  • Box 828
  • 971 25 LULEÅ
Telefonnummer:0920-474000
E-post:ujohansson@se.gestamp.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 730 613 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS