ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i samverkan med Skandinaviska Enskilda Bankens idrottsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö ställa erfarna instruktörer inom skilda sport- och idrottsgrenar till bankens personals förfogande samt lämna bidrag till personalens deltagande i tävlingar såväl inom som utom banken.För tillgodoseende av stiftelsens ändamål får endast avkastningen av stiftelsens förmögenhet användas.Stiftelsens medel får ej användas till sådan förmån, som arbetsgivaren är skyldigatt utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tekn Dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för idrottsliga ändamål
Organisationsnummer:802004-9543
Adress:
  • S-E Banken Stiftelseförvaltnin
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7637222
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS