ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är i första hand att ge värnpliktiga tillhörande marinen under grundutbildning, samt i marinen anställda soldater och sjömän, möjlighet att få ekonomiskt bidrag till viss tandvård som ej ersätts på annat sätt. Till denna kategori skall även höra personal som utan att vara värnpliktig frivilligt genomgår grundutbildning. Bidrag skall sålunda kunna erhållas för viss del av patientavgiften för den tandvård som är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat. Storleken på bidraget avgörs efter vederbörlig prövning. Stiftelsens ändamål är i andra hand att ge värnpliktiga tillhörande marinen under grundutbildning, i marinen anställda soldater och sjömän och andra i föregående stycke nämnda frivilliga inom marinen särskild information om vikten av kariesfria tänder och att de uppmuntras/motiveras att vidmakthålla en god munhygien.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tandläkare Axel Rydbergs donationsstiftelse
Organisationsnummer:802407-5171
Adress:
  • Försvarsmakten, Marinstaben
  • Musköbasen
  • 14880 Muskö
Telefonnummer:08-788 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS