ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att medlen skall användas till vård av åldringar inom Lima kommuns gränser. Med vård skall avses den omsorg, förströelse och aktivitet som är vanligt förekommande för pensionärer inom kommunal äldreomsorg. Med pensionärer ”inom Lima kommuns gränser” avses samtliga pensionärer bosatta inom tidigare Lima kommuns gränser, inkluderat Rörbäcksnäs.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Systrarna Haga Märta och Johanna Johanssons donationsstiftelse
Organisationsnummer:884401-4475
Adress:
  • Rosén
  • Bärstigen 35
  • 782 34 MALUNG
Telefonnummer:0280-440 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:104 958 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS