ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bevara och göra tillgängligt för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet den totala kulturmiljö, som utgöres av byggnadsbestånd, yttre anläggningar, inventarier och konst inom fastigheterna Sicklaön 336:59 och Sicklaön 336:17 i Nacka kommun. Detta innebär bl a att byggnadsbeståndet, som till vissa delar med säkerhet är från 1700-talet och möjligen är äldre, skall vårdas och bevaras av stiftelsen, så att såväl allmänhet som forskare har möjlighet att studera förändringar av bebyggelsemiljön inom denna del av Stor-Stockholmsregionen, att Olle och Kajsa Nymans hem skall bevaras, varigenom en hemmilljö från konstnärsfamiljer under mer än ett sekel ävenledes görs tillgängligt för både allmänhet och forskare, attOlle och Kajsa Nymans konstsamling blir allmäntillgänglig samt att Olle Nymans person och konstnärskap blir likaledes tillgängligt för alla, självfallet i första hand genom hans konst men även genom band- och bildupptagningar av honom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Syskonen Kajsa och Olle Nymans Kulturstiftelse, Saltsjö-Duvnäs
Organisationsnummer:802409-1517
Adress:
  • Strandpromenaden 61-63
  • 131 50 Saltsjö-Duvnäs
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS