ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel som tillfaller stiftelsen eller Synskadades Riksförbund i Kronobergs län genom testamente eller gåvobrev, dels att medelst bidrag i lämpliga former främja vård av behövande blinda och synsvaga eller vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar. Därest i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift meddelats att medlen ska användas för andra ändamål än de nu angivna skall de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttagas och äger stiftelsens styrelse om så befinnes vara ändamålsenligt överföra förvaltningen av nu omförmälda medel till Synskadades Riksförbund i Kronobergs län eller av denna anvisad sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades Stiftelse i Kronobergs Län
Organisationsnummer:829502-2340
Adress:
  • Idé & KunskapsCentrum Kronoberg
  • Högsbyvägen 3 B
  • 352 74 Växjö
Telefonnummer:0470-292 24
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS