ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att medverka till drift och underhåll samt främjande av utveckling av fågelkolonin med angränsande parkområden vid Ramnasjön i Borås. Om fågelkolonin av någon anledning inte kan bibehållas i framtiden skall stiftelsens medel användas till något annat, näraliggande ändamål. Av den årliga nettoavkastningen skall minst 10 % läggas till kapitalen och återstoden användas dels till drift och löpande underhåll av fågelkolonins hus och övriga anläggningar, dels främja utvecklingen av fågelkolonin genom anskaffning av såväl lämpliga fågelarter som anpassning av anläggningen till för varje tid ställda krav på hur en väl fungerande fågelkoloni skall vara utformad. I andra hand skall avkastningen användas till drift och löpande underhåll av det angränsande parkområdet samt de anläggningar som är belägna där.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sydney och Fritz Hjalmar Thoréns stiftelse för drift, underhåll och utveckling av fågelkolonin vid Ramnasjö i Borås
Organisationsnummer:802424-7283
Adress:
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 BORÅS
Telefonnummer:033-357000
E-post:carina.andell@boras.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 188 847 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS