ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av bolag som ingår i Swedish Match-koncernen – i fortsättningen benämnd koncernen – åt dess arbetstagare och deras efterlevande.Med koncernen avses i dessa stadgar Swedish Match AB (organisationsnummer 556015-0756) , i fortsättningen benämnd bolaget, och i Sverige registrerade aktiebolag, direkt eller indirekt helägda av bolaget.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Swedish Match-koncernens pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802010-1385
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (0703)
  • Box 5390
  • 402 28 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7783040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS