ÄNDAMÅL

Stiftelsen har bildats för att utan vinstintresse bidra till att skapa förutsättningar för internationell fred och säkerhet.Stiftelsen ska verka opartiskt utan att fästa avseende vid religiös, politisk, nationell eller etnisk tillhörighet. Vidare ska stiftelsens verksamhet präglas av öppenhet, konfliktkänslighet, jämställdhet och ett rättighetsperspektiv, vilket utgår från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.Stiftelsen ska verka för syftet genom att bidra till mötet mellan teori, policy och praktik och därigenom identifiera konkreta handlingsalternativ och främja resultatinriktade samarbeten för fred och säkerhet i en utvecklingskontext, dvs. utöva hjälpverksamhet bland behövande. Aktivitets- och arbetsområden är: finansiellt stöd, analys och forskning, policy- och metodutveckling, projekt- och programdesign, genomförande av projekt och program, uppföljning och utvärdering, kapacitetsuppbyggnad och utbildning, utvecklingsdialog samt annan med stiftelsens syfte förenlig verksamhet.Berättigade till bidrag från stiftelsen är aktörer som verkar för fred och säkerhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Swedepeace Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802426-5376
Adress:
  • Hörngatan 8
  • 602 34 NORRKÖPING
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS