ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål skall vara att trygga pensionsutfästelser lämnade av Swedbank AB eller bolag hel- eller delägda av Swedbank AB, nedan kallad arbetsgivaren, till sådana arbetstagare som är eller har varit ledande befattningshavare hos arbetsgivaren, inklusive efterlevande till dem, och som för vart år upptagits i särskild förteckning fogad till stiftelsens årsredovisning.Stiftelsen kan trygga pensionsutfästelser såväl inom som utom allmän pensionsplan. I den i första stycket omnämnda förteckningen skall för varje pensionsborgenär anges i vad mån tryggandet avser pensionslöfte inom respektive utom allmän pensionsplan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Swedbank Koncernens Gemensamma Pensionsstiftelse II
Organisationsnummer:802017-6932
Adress:
  • Swedbank Koncernens Gemensamma Pensionsstiftelse I /Henrik Bonde/
  • Kvarnstensvägen 8
  • 352 50 Växjö
Telefonnummer:070-2342130
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS