ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål skall vara att trygga pensionslöften givna av Swedbank AB eller bolag hel- eller delägda av Swedbank AB, nedan kallad arbetsgivaren, till sådana arbetstagare som varit ledande befattningshavarehos arbetsgivaren och som uppnått avtalad pensionsålder, inklusive efterlevande till dem, samt efterlevande till arbetstagare tillhörande ifrågavarande kategori, vilka avlidit före avtalad pensionsålder, och som i samtliga fall för vart år upptagitsi särskild förteckning fogad till stiftelsens årsredovisning.Stiftelsen kan trygga pensionslöften såväl inom som utom allmän pensionsplan. I den i föregående stycke omnämnda förteckningen skall för varje person anges i vad mån tryggandet är hänförligt till pensionslöfte inom respektive utom allmän pensionsplan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Swedbank Koncernens Gemensamma Pensionsstiftelse I
Organisationsnummer:802008-0407
Adress:
  • Henrik Bonde
  • Kvarnstensvägen 8
  • 352 50 Växjö
Telefonnummer:070-2342130
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS