ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att till förmån för personal, som är anställd vid SWECO Sverige AB:s svenska juridiska personer samt SWECO AB:s svenska juridiska personer lämna bistånd till främjande av personalens fritidsverksamhet i sådana sammanhang där arbetsgivaren icke enligt lag eller avtal äger rätt till ersättning av arbetsgivaren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:SWECO:s personalstiftelse Bassängen
Organisationsnummer:802007-0770
Adress:
  • Box 34044
  • 100 26 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-695 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS