ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom utdelande av stipendier eller andra understöd möjliggöra för i Norrköping folkbokförda den 1 november föregående år, företrädesvis behövande ungdomar, vilka undervisats i Norrköpings grundskola, att erhålla yrkesutbildning i andra av Skolverket godkända skolor eller vidareutbildning i pågående praktisk yrkesutövning, främst inom yrkesorienterande utbildning.

Swartziska Stiftelsens stipendium måste sökas via Norrköpings kommuns hemsida: http://www.norrkoping.se/kultur-fritid/kulturbidrag/stiftelser-stipendier/swartziska-friskolans-i-n/

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Swartziska friskolans i Norrköping stipendiestiftelse
Organisationsnummer:825000-5652
Adress:
  • Internbanken
  • Norrköpings kommun
  • 60181 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-150000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 786 560 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS