ÄNDAMÅL

Stiftelsen huvudsakliga ändamål äratt främja vård av behövande dövaatt främja döva barns eller döv ungdoms vård och fostran eller utbildningatt främja vetenskaplig undervisning eller forskning som berör dövas problem.Stiftelsens ändamål är dessutom att, när medel därtill finnes, lämna anslag till SDR (Sveriges Dövas Riksförbund)-anslutna dövföreningars verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sveriges Dövas Riksförbunds Testaments- och Donationsstiftelse
Organisationsnummer:883202-4510
Adress:
  • Sveriges Dövas Riksförbund
  • Rissneleden 138
  • 174 57 SUNDBYBERG
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 666 815 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS