ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja musikutvecklingen hos och samarbetet mellan unga skapande, utövande eller studerande musiker, som är medborgare i Danmark, Färöarna, Island, Finland, Norge eller Sverige. Stiftelsens ändamål är ej begränsat till någon viss art av musik eller musikfrämjande eller musikintegrerad verksamhet. Stiftelsen skall fullfölja sitt ändamål genom att delta i den musikvecka som de nordiska länderna årligen arrangerar för framförande av verk av nordiska kompositörer, som vid inlämnandet av verk till närmast förestående musikvecka ej fyllt 30 år, att under denna musikvecka anordna seminarier, kurser, diskussioner o.dyl. för den unga musikens främjande och att i mån av tillgång utdela stipendier och bidrag till musiker som skall få verk framförda vid eljest medverka vid musikvecka.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Stiftelsen Ung Nordisk Musik
Organisationsnummer:802010-8703
Adress:
  • Kajsa Antonsson
  • Livlandsgatan 152
  • 122 37 Enskede
Telefonnummer:0768-87 38 34
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS