ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att- varaktigt verka för folkbildning om kulturarv genom kulturella uttryck och former, såsom men inte begränsat till museer och liknande- främja samarbetet över gränser, såväl nationsgränser som sociala och kulturella sådanaÄndamålet kan t.ex. tillgodoses genom insamling och fördelning av medel till kulturorganisationer och kulturprojekt inom eller utom Sverige med ändamål som överensstämmer med stiftelsens ändamål. Ändamålet kan vidare tillgodoses genom att stiftelsen själv eller genom annan juridisk person bedriver verksamhet som överensstämmer med stiftelsens ändamål. Särskilt anges att stiftelsen kan vara medlem i ideell förening som bedriver Svenska PostkodLotteriet eller annat av Stiftaren instiftat lotteri.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse
Organisationsnummer:802426-3199
Adress:
  • Box 193
  • 101 23 Stockholm
Telefonnummer:08-562 488 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS