ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att bereda personer, som är eller varit anställda hos Svenska Målareförbundet ävensom efterlevande till sådana pesoner pension med de belopp, som i vederbörlig ordning tillerkänts dem av förbundet.Med pension avses sådana pensioner, som uppfylla villkoren för att enligt punkt 1 av anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen , försäkring skall anses såsom pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Målareförbundets Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802012-7265
Adress:
  • Box 1113
  • 111 81 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS