ÄNDAMÅL

att stödja den vetenskapliga teologien I synnerhet I dess arbete på utforskandet av de bibliska religionernas och den kristna kyrkans historia samt på klarläggandet av den kristna trons väsen och på detta och andra därmed förenliga sätt bidraga till en god prästbildning på evangelisk-luthersk grund.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Kyrkans Rudbeckiusstiftelse
Organisationsnummer:802008-4144
Adress:
  • Trossamfundet Svenska kyrkan
  • Kyrkokansliet
  • 751 70 Uppsala
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:267 159 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS