ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja och leda renrasaveln av islandshästen i Sverige efter av International Federation of Icelandic Horse Associations (FEIF) fastställda normer. Stiftelsen skall i avelsarbetet lägga vikt vid att bevara och stärka islandhästens särskilda egenskaper, då särskilt de speciella isländska gångarterna och hästens robusthet. Stiftelsen skall fasthålla den absoluta och oförbehållsamma renrasaveln och föra register och stambok för islandshästen i Sverige. I sitt arbete skall stiftelsen följa internationella regler och direktiv (FIZO) utgivna av International Federation of Icelandic Horse Associations (FEIF) samt lagar, föreskrifter och regler från myndigheter. Stiftelsens arbete bedrivs främst genom att: – ansvara för att register och stambok förs enligt FEIF och FIZO; – förvalta, utveckla, och bedriva verksamhet enligt ”Plan och riktlinjer för stiftelsens verksamhet som avels och stamboksförande organisation” samt avelsreglemente; – samarbeta med övriga länder i FEIF, vara Sveriges röst gällande avel samt samverka med andra organisationer inom avel samt myndigheter och andra organ; – verka för att främja och stödja uppfödare; – erbjuda service, rådgivning samt utbildning; – lämna information och marknadsföring till stöd för avelsverksamheten; – stödja avelsfrämjande sportarrangemang; – lämna understöd och bidrag till forskning och utbildning relaterad till islandshästen; samt – understöd och bidrag lämnas i form av engångsunderstöd eller periodiska understöd till ovan nämnda ändamål i syfte att stödja avelsverksamheten av islandshästar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel
Organisationsnummer:802477-7461
Adress:
  • Svenska Islandshästförbundet
  • Box 314
  • 532 24 Skara
Telefonnummer:0220-45260
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS