ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att åt personer, som är eller varit anställda hos Svenska Handelsbanken, dess svenska dotterbolag och per 1990-06-30 med pensionsrätt avgångna tidigare anställda i Skånska Banken, eller åt efterlevande till sådana personer trygga utfästelser om pension eller pensionstillägg med belopp, som beslutats av banken eller Skånska Banken eller tillkommer dem jämlikt avtal med någon av dessa banker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802001-3564
Adress:
  • Handelsbanken Centrala Juristavdelningen
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7011449
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS