ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta pensionsmedel som avsatts till anställda inom Svenska Baptistförbundet och därtill anslutna församlingar och organisationer såsom:Svenska Baptisternas Ungdomsförbund, Svenska Baptisternas Kvinnoförbund, Svenska Baptisternas Sångarförbund, Stiftelsen Baptisternas Sociala Mission, distriktsorgan för Svenska Baptistsamfundet och dess organisationer.Tryggande i stiftelsen avser endast pensionsutfästelse som sakligt uppfyller de i 28 kap 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) angivna villkoren för pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenska Baptistsamfundets Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:815200-9638
Adress:
  • Box 14038
  • 167 14 BROMMA
Telefonnummer:08-56482721
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS