ÄNDAMÅL

Den disponibla avkastningen skall efter beslut av styrelsen i Svensk Sjuksköterskeförening användas till att lämna stipendier till utbildade sjuksköterskor för fortsatta studier inom sjukvården. 20 procent av den årliga disponibla avkastningen skallföreträdesvis utdelas som stipendier till sjuksköterskor med anknytning till S:t Eriks sjukhus i Stockholm. Vid beslut om utdelning ur stiftelsesamfonden skall lämplig hänsyn tagas till föreskrifterna för de i stiftelsesamfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svensk Sjuksköterskeförenings Stiftelsesamfond för studiestipendier
Organisationsnummer:802405-6650
Adress:
  • Svensk Sjuksköterskeförening
  • Baldersgatan 1
  • 114 27 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6760452
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS