ÄNDAMÅL

1. SyfteStiftelsens huvudsyfte är att bidra till att skapa förutsättningar för – och sedan införa – en ny konstitution för Sverige som kommer att leda till ett mer federalistiskt och demokratiskt samhälle, samt att därefter utveckla och vidmakthålla densamma för all framtid. Utgångspunkten och den konstitutionella grundtexten för detta arbete föreligger i boken Sverige Förnyat av Leif V Erixell. Denna text är således grunden och utgångspunkten för stiftelsens konstitutionella arbete. Boken publicerades på Nordberghs förlag första gången 2012-04-022. Verksamhetsföremålet – metod och övriga anknutna syften och målsättningarStiftelsen ska för att verka för sitt syfte bedriva agiterande och upplysande verksamhet i alla tänkbara medier och kanaler för att nå ett mer frihetligt Sverige på qalla punkter som det beskrivs i nämnda konstitutionella text samt utifrån allmänna principiella frihetliga och humanistiska principer verka för ett förbättrat och effektivare rättssamhälle, ökad frihetoch självbestämmande för medborgarna, ökat välstånd genom att förstärka incitament för företagande och entreprenörskap, samt en spridning av ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap utan att därför sakna respekt för fantasi och metafysik. Vidare en förbättrad tradering till nuvarande och kommande generationer av en etisk fostran som bygger på respekt för människovärdet, altruism, bildning och medmänsklighet.Stiftelsen skall även verka för en ny typ av journalistutbildning grundad på humanism, bildning och ett frihetligt kritiskt tänkande samt en hantverks- och högskoleutbildning inom de sköna konsterna som återknyter till det klassiska västerländska arvet utan att därför ignorera de fåtal framsteg som gjorts efter modernismens inbrott och dess förkastande av den västerländska hantverkstraditionen, kanon och motivkrets.Stiftelsen ska även verka för att Sverige ska ha ett så starkt försvar att landets gränser och integritet kan försvaras även vid plötsliga försämringar av utrikes relationer i närområdet och plötsligt uppdykande militära eller terrormässiga hot mot riket eller svenska intressen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svensk Reform Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802477-5051
Adress:
  • Dreamforce
  • Box 3081
  • 169 03 Solna
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS