ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att åt Göteborgs Köpmannaförbunds personal eller deras anhöriga, dock ej sådana som avses i 5 § andra stycket andra punkten lagen den 9 juni 1967 om tryggande av pensionsutfästelser m m (tryggandelagen), lämna bidrag tillderas nytta för fritid och rekreation eller annan förmån till dessa, allt av sådan beskaffenhet att utgiften vid direkt kostnad för bolaget skulle varit avdragsgill vid inkomsttaxeringen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svensk Handel AB:s Anställdas Fria Personalstiftelse
Organisationsnummer:857204-2599
Adress:
  • Svensk Handel AB
  • 103 29 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-762 77 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS