ÄNDAMÅL

Av den årliga inkomsten härav användes 90 procent vart femte år till något för staden allmännyttigt ändamål. Återstoden av avkastningen lägges till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svenning Anderssons Donationsstiftelse
Organisationsnummer:802479-6420
Adress:
  • Härnösands kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 871 80 Härnösand
Telefonnummer:0611-34 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:141 247 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS