ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall hava till huvudsakligt ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att frärmja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta. Vi önska, att stiftelsen lämnar bidrag till ungdom för studieresor samt att en mindre del av stiftelsens inkomster användes för understöd åt pauvres honteux i Norrköping. Dylika bidrag och understöd få dock endast utgå i den mån de falla inom stiftelsens i mom. 1) ovan angivna ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sven och Ragnhild Belfrages Stiftelse
Organisationsnummer:802018-3367
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 756 791 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS