ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som Sven Levin El AB lämnat gentemot anställda, som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31§ kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sven Levin El AB särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:838800-5384
Adress:
  • Garnhängevägen 20
  • 277 32 Kivik
Telefonnummer:0414-741 48
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS