ÄNDAMÅL

Att årligen bekosta en gästföreläsning i dermato-venereologi, benämnd ”Sven Hellerströmföreläsningen”, vid karolinska institutet. Överskjutande avkastning må, om nämnden så finner lämpligt, användas till bidrag för forskningsresa eller bestämd forskningsuppgift inom dermato-venereologiens område.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sven Hellerströms stiftelse för främjande av forskning i dermatovenerologi (52)
Organisationsnummer:802404-1454
Adress:
  • Karolinska inst.
  • 171 77 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-52486400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:301 628 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS