ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att genom stipendieutdelning till musikstuderande ungdom stödja, bereda och främja deras fortsatta högre musikutbildning och förkovran. Stiftelsen ska även genom årligt bidrag stödja Mora Naturvårdsfond. Sökande av stipendium ska vara under 25 år och bördig från endera Mora eller Malungsbygden, inklusive Lima och Transtrand, samt företrädesvis även vara bosatt därstädes. Skriftlig ansökan om stipendium ska inges till stiftelsen senast 30 december. Sökanden ska lämna uppgifter om avlagda examina inom skol- och musikutbildning, referenser, eventuellt erhållna stipendier samt till vilket ändamål stipendiet ska användas och det uppskattade medelsbehovet. Skriftligt förslag på stipendiat med uppgifter enligt ovan, kan även lämnas av musik- och kulturskolor verksamma i Mora eller Malungsbygden, inklusive Lima och Transtrand.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sven Hedéns stiftelse
Organisationsnummer:884401-9854
Adress:
  • Bengt Jernhall
  • Bofinkvägen 20
  • 792 34 MORA
Telefonnummer:0250-155 33
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 614 061 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS