ÄNDAMÅL

Förutom den årliga räntan efter skatt får högst tre (3) procent av innestående behållning den 31 december årligen fritt användas i utåtriktad verksamhet inom Melleruds kommun. Utbetalning kan ske efter ungefär samma anda som tillämpas av Melleruds Lions Club – gärna i samverkan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud Minnesfond
Organisationsnummer:802480-2111
Adress:
  • Melleruds kommun
  • 464 80 Mellerud
Telefonnummer:0530-18105
E-post:kommunen@mellerud.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 084 542 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS