ÄNDAMÅL

Stiftelses ändamål är att avkastningen skall användas på följande sätt: a) Fem (5) procent skall årligen fonderas; b) Bengt Brannefors skall under sin livstid erhålla hela återstående avkastningen; c) Efter Bengt Brannefors frånfälle skall dendisponibla avkastningen tillfalla Bengt Brannefors´ änka och barn inom äktenskapet under deras återstående livstid,varvid skall beaktas att änkan skall erhålla hälften och barnen återstående del av avkastningen; d) Sedan samtliga de under b) och c) här ovan angivna destinatärerna avlidit, skall den disponibla avkastningen utdelas till understöd till hjälpbehövande äldre personer i Göteborg, tillhöriga kategorien pauvres honteux.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svea och Gunnar Oliver Brannefors´ stiftelse
Organisationsnummer:857203-6658
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:51 038 448 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS