ÄNDAMÅL

Utdelas som premium, stöd och uppmuntran till jordbrukare inom den del av Sunne socken som överförts till Marby församling genom beslut av Kungl Maj:t 1950-03-31. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samstiftelsen skall hänsyn tas till föreskrifter i urkunderna för de i samstiftelsen ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sunnedelen av Marby församlings jordbrukarstiftelse
Organisationsnummer:893201-8594
Adress:
  • Sunnedelen av Marby församlings jordbrukarstiftelse
  • Box 201, Åre kommun
  • 830 05 Järpen
Telefonnummer:0647-16100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 909 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS