ÄNDAMÅL

Att sedan 10 % av avkastningen lagts till kapitalet främja inköp och bindning av böcker i klassisk arkeologi till universitetsbibliotektet i Uppsala och till seminariet för klassisk fornkunskap och antikens historia..

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sundbornsprostens stiftelse
Organisationsnummer:817604-0379
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Möjliggöra för Nordiska museet att utgifva sådana fristående skrifter som kunna göra detta museums rika innehåll mera kändt af Sveriges folk, och skall den genom försäljning af dessa skrifter uppkomna nettoinkomsten /./ användas till samma ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sundbornsprostens stiftelse
Organisationsnummer:802406-3797
Adress:
  • Box 27820
  • 115 93 Stockholm
Telefonnummer:08-5194500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS