ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja en hållbar samhällsutveckling och ekologi. Stiftelsens ändamål ska främjas genom att, direkt eller indirekt, lämna bidrag till välgörande ändamål som främjar en hållbar utveckling och/eller ekologi, genomföra investeringar i sociala organisationer, kulturella organisationer eller miljöorganisationer som har en positiv inverkan på Stiftelsens ändamål eller genom att Stiftelsen på andra sätt verkar för att främja sitt ändamål. Stiftelsen ska använda del av det kapital som överlämnats till Stiftelsen i samband med dess bildande till att, direkt eller indirekt, investera i fonden Summa Equity. Stiftelsen är berättigad att vidta alla nödvändiga åtgärder för att investera i fonden. Om nya fonder startas av i huvudsak samma organisation som står bakom Summa Equity ska Stiftelsen även, om styrelsen finner det lämpligt, investera i dessa fonder. Stiftelsen får för främjande av sitt ändamål använda såväl avkastning från investeringar som det kapital som tillskjutits till Stiftelsen vid bildandet. Stiftelsen ska dock ha en varaktighet av minst tio år.

Adressen troligen fel…?

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Summa stiftelsen
Organisationsnummer:802480-0206
Adress:
  • Summa Equity AB
  • Birger Jarlsgatan 27
  • 111 45 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS